İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Hangi çalışma ilişkilerinin iş hukuku kapsamına girdiğini belirleyebilmek için toplumda bağımlı çalışanlar ile bağımsız çalışanlar ayrımı yapılması gerekir. Bağımsız çalışanlar, İş Hukuku kapsamına girmezler. Çünkü, iş hukuku başkalarına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonuna girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan ilişkileri düzenler. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sosyal güvenlik alanındaki toplumsal ve bireysel olayların, emeklilik, maaşlar, devlet güvencesi, sosyal güvence, gibi birçok olguyu da içerisinde barındıran hukuki olayları içeren hukuk dalıdır. Özellikle gelişmekte olan ve ekonomisi zayıf ülkelerde kişilerin ekonomik ve sosyal açıdan refaha ulaşmalarını sağlamak açısından iş ve sosyal güvenlik hukuku çok önemlidir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

-Hizmet tespiti davaları 

-İşçi tarafından işverene gönderilecek ihtarnameler 

-İşverenle işçi arasında çıkan her türlü uyuşmazlık 

-İş akdinin feshi nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs alacak davaları 

-İşe iade ve ona bağlı alacak davaları

-Fazla çalışma, ulusal bayram, hafta tatili-genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti vs. alacak davaları

-İş kazası davaları

-Sigorta alacakları 

-İş sözleşmelerinin hazırlanması

-İbranamelerin geçersizliğinin tespiti davaları vb. 

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin her türlü dava