DENİZ HUKUKU


Deniz taşımacılığı günümüzde ticari malların uluslararası dolaşımında büyük rol oynamakta, havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığına nazaran hacim ve ağırlık bakımından çok daha büyük miktarlarda malın taşınabilmesi avantajını sunmaktadır.  Ates Hukuk ve Danismanlik, gemi sahiplerine, tüccarlara, operatörlere ve finansman sağlayan kuruluşlara deniz ticareti ve deniz hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Deniz hukuku uzmanlarımız kayıp, hasarlı, gecikmiş ya da riskli kargolardan kaynaklanan hukuki ihtilaflar, çarpışmalardan doğan tazminat talepleri, bireysel sakatlanmalar, sözleşmesel ihtilaflar, deniz kirliliği, gemi hacizleri ve deniz sigortası ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Sektörde birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, gemi satış ve finansmanı da dâhil olmak üzere her türlü gemi taşımacılığı, lojistik, gemi kiralaması, liman ve kurtarma projesinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Deniz hukuku ekibimizin destek sağladığı konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Gemi alım-satımları
 • Çarpışma, deniz kirliliği ve bireysel yaralanmalara dair sigorta ihtilafları
 • Gemi finansmanı ve hacizleri
 • Denizcilik sektöründeki iflaslar
 • Gemilere el konulması
 • Deniz ticareti ve lojistik sözleşmeleri
 • Uluslararası ticaret ve taşımacılık
 • Gemi çarpışmaları ve diğer kayıplar
 • Gemi kiralayanlar ve kiraya verenler
 • Çevre hukukuyla ilgili düzenlemeler ve devlet kuruluşlarıyla ilişkiler
 • Gemi adamı alacakları davaları
 • Deniz sigortasından kaynaklanan tazminat davaları
 • Deniz hukukundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkilerinden kaynaklanan davalar
 • Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatlarından kaynaklanan davalar
 • Avaryalar, çatma, kurtarma, yardım meselelerinden kaynaklanan davalar
 • Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkından kaynaklanan davalar
 • Navlun ve taşıma araçları sigortalarından kaynaklanan davalar
 • Yükün hasarı, ziyaı ve kaybına ilişkin davalar
 • Charterparty’den kaynaklanan davalar
 • Çatmadan kaynaklı davalar
 • Gemi yakıt alacaklarının tahsili davaları
 • Konşimento, belgelendirme, test ve gözetim sözleşmelerinin hazırlanması
 • Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması
 • Gemi tutuklama ve tutuklu gemiyi kurtarma işlemleri
 • Gemi siciline tescil ve sicilden terkin işlemleri
 • Gemi üzerine ipotek tesisi işlemleri